Obsazenost kurzů

Počet míst ve skupinách kurzů je omezen. Důvodem je zejména snaha o co možná nejindividuálnější přístup k výuce tak, aby bylo možné zapojit všechny přítomné děti do procesu učení a aktivního hledání odpovědí na řešenou problematiku z oblasti fotografie.

Teoretická příprava

předpokládá společnou práci ve třídě - kurz je koncipován na cca 10-15 žáků.

  číslo žáka             třída

Obsazenost sady kurzů - Teoretická příprava

1.      
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická cvičení

Předpokládá společnou práci v exteriéru. Kurz je koncipován pro cca 6-7 žáků. Menší počet žáků je dán snahou o umožnění práce s každým žákem při plnění jeho úkolů a řešení zadání.

V případě zájmu více žáků - absolventů teoretické přípravy je počítáno s opakovaným uspořádáním celé sady cvičení tak, aby všichni, kteří projdou sadou teoretické přípravy se mohli zúčastnit i praktických cvičení.

  číslo žáka              třída
Obsazenost sady kurzů Praktická příprava - (skupina 1)
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 

  číslo žáka                třída
Obsazenost sady kurzů Praktická příprava - (skupina 2)
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.