Nultý seminář - 6. říjen 2016

Ukázkový seminář proběhl v přírodopisné učebně Základní školy Janovice.

Nakonec se sešlo jen šest zájemců z řad žáků školy. Nicméně - seminář proběhl v připraveném rozsahu a témata vyplnila celé dvě hodiny.

Byly připraveny hned dva dataprojektory, na jednom byl promítám obsah právě projednávaného problému a druhý sloužil k demonstraci v praxi. Na plátně tento dataprojektor promítal živý obraz z připojeného fotoaparátu, nebo právě vyfocený snímek.


Propojení dataprojektoru a fotoaparátu se ukázalo jako velmi praktické. Bylo možné ihned po expozici zkušebního snímku diskutovat nad výsledným záběrem a ukázat si názorně, jak jednoduše lze ovlivnit kvalitu snímku.

Součástí nulté dvouhodiny byla rychlá exkurze do minulosti fotografie, byl ukázán historický měchový fotoaparát z předválečných let, který používal skleněné fotocitlivé desky, ale i prototyp dírkové komory. Mimochodem, dírková komora a její praktické využití je plánováno do jednoho z praktických seminářů v druhé části celé série. A je docela možné, že ukázané negativní snímky na planfilmu byly pro někoho z přítomných naprostou neznámou novinkou.

Z připraveného programu byly probrány a prodiskutovány témata, z nichž namátkou vybírám a přikládám i na semináři vytvořené zkušební fotografie:

Vliv výběru objektivu při fotografování lidí

Problém automatického ostření automatiky

Test vlivu rychlosti expozice a stabilního držení fotoaparátu

Kácející se linie obrazu

Samozřejmě, obsah semináře byl obsáhlejší, diskutován byl vliv barvy světla na výslednou fotografi, problematika nežádoucích "výrůstků" na fotografovaném objektu, nebo základní kompoziční pravidlo tzv. zlatého řezu.
Byl vytvořen prostor na aktivitu i spolupráci žáků a tak doufám, že si přítomní alespoň něco z předvedeného s sebou domů odnesli.

Vladimír